Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 1. října 2013 Vítejte na internetové stránce přípravku Lactacyd (dále jen „internetová stránka”).

Váš souhlas se zásadami ochrany osobních údajů a jejich změnami

Přístupem a užíváním této internetové stránky potvrzujete, že jste si tyto zásady ochrany osobních údajů přečetl/a a že s nimi souhlasíte a že souhlasíte s tím, že v souladu s těmito zásadami jsme oprávněni shromažďovat vaše osobní údaje a použít je. Internetová stránka, její obsah a tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být bez předchozího upozornění příležitostně aktualizovány nebo změněny. Příslušnou aktualizací a/nebo změnou jste vázán/a od okamžiku přístupu k internetové stránce a jejího užívání po dané aktualizaci nebo změně. Provádějte prosím pravidelnou kontrolu těchto zásad ochrany osobních údajů.

Shromažďování informací a jejich použití

Provozovatelem této internetové stránky je společnost Omega Pharma Innovation & Development NV (dále jen také jako „společnost Omega”, „my” nebo „nás” apod.). Při návštěvě naší internetové stránky od vás získáváme informace, které nám poskytujete dobrovolně (např. prostřednictvím kontaktního formuláře), a náš webový server může automaticky rozpoznat vaši IP adresu, typ a verzi vašeho prohlížeče. Tyto informace využijeme, abychom vám poskytli požadované služby (např. odpovědi na otázky), a dále ke zlepšování obsahu a struktury naší internetové stránky. Tyto informace jsou využívány pouze pro interní účely přidruženými společnostmi skupiny Omega Pharma Group, jež se zavazují s nimi nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a tyto informace nejsou předávány jiným organizacím pro obchodní účely. Na této internetové stránce rovněž využíváme cookies. Cookie je soubor odesílaný naším webovým serverem na pevný disk vašeho počítače při každé vaší návštěvě internetové stránky. Cookies pomáhají poskytovat další funkcionalitu internetové stránce (např. tím, že si zapamatují výběr vámi preferovaného jazyka) a umožňují nám analyzovat využívání internetové stránky, abychom ji mohli dále zlepšovat.

Bezpečnost

Provádíme přiměřené kroky, abychom předcházeli ztrátám, neoprávněnému využívání nebo zpracování osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím naší internetové stránky. Upozorňujeme ovšem, že žádný internetový přenos není 100 % bezpečný nebo bezchybný. Zejména e-mailové zprávy odeslané na tuto internetovou stránku nebo z ní nemusejí být bezpečné. Proto byste měl/a zvláštní pozornost věnovat rozhodování, jaké informace nám zasíláte prostřednictvím internetové stránky nebo e-mailem. Máte právo se ohledně svých osobních údajů poradit a máte i právo na jejich opravu. Za tímto účelem zašlete prosím datovanou a podepsanou žádost společně s kopií vašeho průkazu totožnosti nebo pasu na níže uvedenou adresu.

Odkaz na jiné webové stránky

Tato webová stránka může obsahovat reference nebo odkazy na jiné stránky, které nemá společnost Omega pod kontrolou a na něž se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že za návštěvu těchto stránek nesete vlastní odpovědnost.

Právní upozornění

Používání této webové stránky se řídí také naším právním upozorněním.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli otázek týkajících se těchto zásad ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na adrese:

Omega Pharma Innovation & Development NV
Venecoweg 26
BE-9810 Nazareth
Belgie